Lezingen

Lezing Ewout Kattouw “over psychofarmaca en diagnostiek in de psychiatrie”

Ewout Kattouw is een HBO gediplomeerd ervaringsdeskundige die zich heeft gespecialiseerd in het thema psychiatrische medicatie (psychofarmaca).

In zijn lezingen gaat Ewout Kattouw in op de effecten van het gebruik van psychiatrische medicatie (psychofarmaca) op korte en lange termijn en welke effecten psychofarmaca kunnen hebben op de diagnostiek. Ook bespreekt hij de soms forse problemen waar je als gebruiker tegenaan kunt lopen wanner je wilt stoppen met het gebruik van deze medicatie.
Ewout Kattouw heeft zelf ruim 23 jaar vele verschillende soorten medicatie gebruikt, zoals 13 antidepressiva uit verschillende groepen, 8 verschillende soorten antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, 8 verschillende slaap- en kalmeringsmiddelen en 5 verschillende stimulerende middelen. Hij schetst een indringend beeld over hoe hij zijn leven onder invloed van deze medicatie heeft ervaren, waarom en hoe hij is gestopt, en wat hij tegenkwam toen hij stopte met deze medicatie. Hij spreekt over zijn eigen ervaring van ruim 20 jaar, gedeelde ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en de wetenschappelijke kennis.

Het doel van de lezing is de discussie over de effecten van psychiatrische medicatie op gang te brengen. De lezing is gericht op iedereen die benieuwd is naar wat medicatiegebruik in een mensenleven kan betekenen en wat er nodig is om verantwoord om te gaan met psychiatrische medicatie.

Lezing Ewout Kattouw en Dick Bijl “over antidepressiva”

Somberheid, interessevermindering en nog wat lichamelijke klachten en de diagnose depressie is snel gesteld. Pillen of praten? Vaak wordt gekozen voor pillen, want die zouden sneller effectief zijn, en een recept wordt snel geschreven aan het einde van een bezoek aan huisarts of psychiater. Een korte uitleg volstaat, enige toelichting van een apotheker zal ook wel plaatsvinden maar daarna zit de patiënt soms wel jarenlang vast aan het gebruik van een antidepressivum. Herhaalrecepten via de praktijkassistente van de huisarts worden makkelijk uitgeschreven.
Meer dan een miljoen Nederlanders gebruiken inmiddels antidepressiva. Maar weten gebruikers eigenlijk wel waarom ze deze middelen gebruiken? En weten ze waarom ze antidepressiva zo lang gebruiken? En weten ze wat de problemen met deze middelen zijn? Antidepressiva werken namelijk beter dan een neppil en daarom mogen ze in de handel komen. Maar als antidepressiva worden vergeleken met ‘echte neppillen’ dan werken ze helemaal niet beter. Hoe kan dat en wat zijn mogelijk andere verklaringen waarom mensen zeggen dat antidepressiva hen helpen.
Behalve dat ze niet antidepressief werken, geven antidepressiva vele en ernstige bijwerkingen, zoals gewichtstoename, seksuele functiestoornissen, persoonlijkheidsveranderingen, suïcidaliteit, zelfmoord, agressie en moorddadig gedrag. Een deel van de mensen ervaart bovendien grote problemen bij hun pogingen het gebruik van een antidepressivum te staken.

In de lezing bespreekt Dick Bijl de ontwikkeling van medicijnen na de Tweede Wereldoorlog, de toelatingseisen van nieuwe medicijnen en hoe het toezicht daarop georganiseerd is. De balans van werkzaamheid en bijwerkingen van nogal wat medicijnen wordt vaak pas jaren na de marktintroductie opgemaakt en is dan meestal niet positief. Dat geldt met name voor veel psychofarmaca en in het bijzonder antidepressiva. Er zijn meerdere verklaringen waarom artsen en patiënten ten onrechte denken en menen dat antidepressiva werken en helpen. Deze worden besproken.

Dick Bijl (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en werkte jarenlang als huisarts. Na een opleiding voor epidemioloog met specialisatie farmaco-epidemiologie en clinical trials, werd hij in 1995 redacteur van het Geneesmiddelenbulletin en in 2005 hoofdredacteur tot juli 2017. Hij promoveerde op het proefschrift Major depression in general practice. In 2016 werd hij president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB). Thans werkt hij als zzp-er. Hij is auteur van enkele honderden artikelen. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar medicijnenonderzoek in de psychiatrie. Hierover geeft hij regelmatig lezingen voor artsen en patiënten. Recent schreef hij Psychofarmaca en wetenschappelijk onderzoek met psychofarmaca voor bureau Bêta in Nijmegen (2018), Het pillenprobleem (AUP, 2018) en Antidepressiva en de depressie (Lemniscaat, 2019).

Daarna zal Ewout Kattouw, gediplomeerd ervaringsdeskundige, het tweede deel van de lezing verzorgen. Hij zal met name ingaan op de effecten van het gebruik van psychiatrische medicatie op korte en lange termijn. Ook bespreekt hij de soms enorme problemen als je als gebruiker wilt stoppen met het gebruik van deze medicatie.
Ewout Kattouw heeft zelf ruim 23 jaar vele verschillende soorten medicatie gebruikt, zoals antidepressiva uit verschillende groepen (mao-remmer, tricyclische antidepressiva, selectieve serotonine-heropnameremmer, selectieve noradrenaline-heropnameremmers, mirtazapine, bupropion), verschillende soorten antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, slaap- en kalmeringsmiddelen en stimulerende middelen (methylfenidaat, dexamfetamine, modafinil, atomoxetine). Hij schetst een indringend beeld over hoe hij zijn leven onder invloed van deze medicatie heeft ervaren, waarom en hoe hij is gestopt, en wat hij tegenkwam toen hij stopte met deze medicatie. Hij zal spreken over zijn eigen ervaring van ruim 20 jaar, gedeelde ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid vanuit literatuur.

Lezing Ewout Kattouw en Dick Bijl

Het gezamenlijke doel van Dick Bijl en Ewout Kattouw is de discussie over de effecten van antidepressiva en aanverwante medicatie op gang te brengen en geven lezingen om bovengenoemde aspecten bespreekbaar te maken. Zij richten zich op iedereen die benieuwd is naar wat medicatiegebruik in een mensenleven kan betekenen.

De lezing bestaat uit 2 delen met een duur van circa 1,5 tot 2 uur en wordt afgesloten met een discussie aan de hand van vragen aan en vanuit de zaal.

Promotie filmpje lezing Ewout Kattouw en Dick Bijl: 

Prijzen van de verschillende lezingen worden in overleg vastgesteld 

Voor vragen, prijsafspraken en boekingen kunt u contact opnemen met Ewout Kattouw